Strona główna

Pamięci Pani Czesi z Artemiuków Siemionow

Wieś Teremiski położona jest w Puszczy Białowieskiej, 7 km na zachód od Białowieży.  W swojej historii doświadczyła wiele dramatycznych chwil. Zawsze jednak odradzała się. Dziś, mimo że pozornie nie dzieje się nic niepokojącego, wieś przeżywa być może najtrudniejsze chwile w swoich dziejach. W ciszy codzienności odmienia się obraz świata, a wraz z nim Teremiski odchodzą w przeszłość. Dawne formy życia już właściwie zanikły – coraz więcej pól leży odłogiem, nie ma już zwierząt gospodarskich. Praca w lesie, która była fundamentem powstania i egzystencji wsi przez 200 lat jej istnienia, również odchodzi w przeszłość. Coraz więcej pustych domów; coraz mniej starców noszących w sobie pamięć prawieku.

Czy Teremiski zarośnie las, a ich opowieść zespoli się z szumem drzew?

Czy staną się letniskiem, a ich opowieść zagubi się i zniknie?

Niech gromadzone tu dziedzictwo wytyczy obszar Prowincji, małej, ale wystarczająco nasyconej wartościami by stać się dla nas, którzy tu żyjemy centrum świata. Z obszaru tego płynie siła, która pozwoli Teremiskom stworzyć przyszłość.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Teremisek, rozproszonych po Polsce i świecie potomków teremiszczańskich rodów oraz osoby zainteresowane historią regionu Puszczy Białowieskiej do dalszego tworzenia Muzeum.
Jeżeli widzicie Państwo błędy lub nieścisłości, prosimy o uwagi.

Jeżeli rozpoznajecie nieopisane osoby na zdjęciach, dysponujecie relacjami, zdjęciami, pamiątkami lub innymi źródłami dotyczącymi Teremisek, które chcielibyście, aby wzbogaciły zbiory Wirtualnego Muzeum, prosimy o kontakt:
katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl
pawel.winiarski@teremiski.edu.pl

Wirtualne Muzeum Teremiszczańskie jest wkładem, jaki my – animatorzy Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach i Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia wnosimy w miejsce, w którym zostaliśmy serdecznie przyjęci i które stało się również naszym miejscem.