Architektura

Architektura wiosek puszczańskich „pomimo różnorodności kulturowej regionu cechuje się formami przestrzennymi wyróżniającymi go od wielu innych obszarów Polski w dość jednolity, szczególny sposób. Ta kulturowa specyfika regionu mogłaby być traktowana przez nas jako wartość i odpowiednio chroniona. (…) Cechą architektury regionu Puszczy była przez wieki odporność na blichtr cywilizacji zachodniej. Traktowano to jako cnotę, podobnie jak szacunek do przodków i pamiątek historycznych. Cnota skromności przejawiała się w architekturze drewnianych cerkwi, przez nieistniejące dzisiaj dworki, po szlachetne proporcje chat, ganków i drewnianych czy kamiennych detali” (Korbel J. 2008).

Bibliografia kategorii:

Gaweł  A., Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Orthdruk, Białystok 2007.

Czerwiński T., Budownictwo ludowe w Polsce, Muza SA, Warszawa 2006.

Korbel J., Wzornik dla regionu Puszczy Białowieskiej, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu 2008.