Dach

Pierwszymi materiałami, którymi kryto na wsi dachy były strzecha (słoma), dranica (deseczki łupane z żywicznej sosny) i dachówka (tylko dla bogatych). Naturalny kolor podlaskich dachów wiejskich jest więc szary, bo zarówno słoma, jak i drewno z upływem czasu nabierały takiego koloru. Wioski o takich dachach wtapiały się w zieleń otoczenia. W ten typ kolorystyki wpisywały się późniejsze dachy kryte papą, eternitem i betonową dachówką, które obecnie ustępują miejsca dachom blaszanym. Niezależnie od materiału tradycyjnym kątem nachylenia połaci był kąt nieco mniejszy niż 45 stopni, nadający harmonijny wygląd ulicówce.

fot. K i P Winiarscy

fot. B Chyła

fot. B Chyła

fot. K i P Winiarscy - oferta zakładu p. Poleszuków: dranica, wiór osikowy i gont.