Droga zagumienna

We wsiach ulicówkach za linią stodół znajduje się biegnąca wzdłuż wsi droga nazywana drogą zastodolną lub zagumienną, za którą znajdują się pola poszczególnych gospodarzy. W Teremiskach zachowało się wiele starych stodół ze swoimi charakterystycznymi cechami: klepiskiem -  znajdującym się za wrotami stodoły, wykładanym gliną, na którym młóciło się ziarno – i sąsiekami,  znajdujących się po bokach stodoły, w których przechowywało się słomę i siano. W największej we wsi stodole, zachowującej tradycyjne cechy, działa Teatr prowadzony przez Uniwersytet Powszechny w Teremiskach.

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P Winiarscy