Ganek

Ganek jest jednym z ważniejszych elementów architektury domów, nadającym mu charakter. Niegdyś ganki odróżniały osady zamieszkiwane przez drobną szlachtę od wsi chłopskich, w których ganki nie występowały. Przeniknęły jednak do chłopskich chałup i w XIX wieku składały się z czterech pionowych słupków, na których oparty był dwuspadowy daszek, dolna część ganku była oszalowana (pokryta deskami). Ganki bywały bogato zdobione poprzez dodatkowe detale zdobnicze. W okresie międzywojennym pojawił się na Podlasiu nowy typ ganku – zabudowany, z przeszklonymi ściankami zwany werandą. W Teremiskach zachowało się już tylko kilka ganeczków starego typu, żaden dom nie posiada oszklonej werandy.

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P Winiarscy