Ławeczka

Ławeczki stojące przy płotach domów od strony drogi były charakterystycznym elementem krajobrazu regionu. Dziś w zasadzie zanikły, Teremiski są tutaj chlubnym wyjątkiem – ławeczek jest dużo, a te stare zmurszałe wymienia się na nowe. Ławeczki były nie tylko miejscem odpoczynku, ale pełniły ważną rolę społeczną -  były miejsca spotkań, rozmów,  wspólnego śpiewania. W Teremiskach zwyczaj przysiadania na ławeczkach, a w niedzielę dłuższych spotkań (czasem nawet ze szklanką herbaty) jest nadal żywy, latem przejście przez wieś trwa więc bardzo długo…

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P winiarscy

fot. K i P Winiarscy