Okno

Tradycyjne okno wiejskiego domu to okno skrzynkowe. Składa się ono z szerokiej ramy – skrzyni. Od zewnętrznej strony budynku osadzony jest w niej jeden zestaw okien. Zimą zaś od wewnątrz dokłada się drugi zestaw – tak zwane okna zimowe. Pierwotnie, gdy szkło było drogie, okna były niewielkie i dzielone początkowo na cztery, a następnie na sześć części. Po I wojnie światowej pojawiły się okna z podziałem na trzy. Szpary pomiędzy skrzynią okna a ścianą maskowano od zewnątrz, a czasami również od wewnątrz listwami. Listwy te na zewnątrz budynku (nadokiennik i podokiennik) często przybierały ozdobną formę. Charakterystycznym elementem okna były kiedyś okiennice, często bogato zdobione. Dziś już rzadko stosowane, kiedyś stanowiły ważny element chroniący okno przed wiatrem, a dom przed utratą ciepła.

fot. B Chyła

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P Winiarscy

fot. B Chyła