Podwórko

Reforma pomiary włócznej, która polegała na scalaniu rozproszonych gruntów chłopskich i wytyczaniu jednolitych działek, przez co powstały wsie ulicówki, ustalała również układ gospodarstwa, który na wieki stał się elementem tradycyjnej zabudowy wiejskiej na Podlasiu. Mimo że minęło od tamtej pory czterysta lat, cały czas można spotkać układ budynków gospodarskich, w którym widoczny jest ślad dawnej reformy. Stare gospodarstwa w Teremiskach zachowały ten układ, w którym, na długiej wąskiej działce stoi przy drodze dom zwrócony do niej szczytem, dalej znajduje się świreń (spichlerz) oraz w jednym budynku chlew, obora i stajnia, a działkę zamyka stojąca w poprzek stodoła. Rozciągnięcie budynków wzdłuż całej działki miało chronić gospodarstwo przed całkowitym zniszczeniem w razie pożaru.

fot. B Chyła

fot. B Chyła

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P Winiarscy