Szczyt

Charakterystycznym elementem zdobniczym we wsiach podlaskich był szczyt domu. To trójkątny fragment ściany szczytowej budynku znajdujący się pomiędzy opadającymi połaciami dachu. Artur Gaweł  zauważa, że szczyty domów białostockich były najpiękniej zdobionymi fragmentami budynków. W swojej książce „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie” pisze: „Wynikało to między innymi z samej orientacji budynków, które zazwyczaj były zwrócone właśnie szczytem w kierunku drogi przechodzącej przez wieś. Warto zwrócić uwagę, że było regułą zdobienie tylko tych szczytów, które były skierowane do drogi”. Szczyt domu zdobią ułożone poziomo i w skosy deski oraz wycinane we wzory listwy biegnące wzdłuż krawędzi dachu – wiatrownice. Szczyt od dolnego fragmentu ściany oddziela niewielki daszek – okapnik. Charakterystyczną cechą podlaskich dachów był pazdur – pionowy element dekoracyjny przymocowany do szczytu dachu.

fot. K i P winiarscy