Wieś ulicówka

Teremiski, podobnie jak większość wsi na Podlasiu, są ulicówką. Nazwa ta oznacza rodzaj układu zabudowy wsi, który ukształtował się na Podlasiu podczas wielkiej reformy rolnej prowadzonej na przełomie XVI i XVII wieku na wschodnich terenach Korony i w Wielkim Księstwie Litewskim przez królową Bonę. W przypadku ulicówki domy stoją na wąskich działkach po obu stronach drogi, zwrócone do niej szczytami. Spoglądając z perspektywy drogi biegnącej przez wieś widać, że są o podobnym  rozmiarze (dziś już nie wszystkie) i jednakowej wysokości kalenicy (najwyższy punkt dachu). Słowo kalenica niesie w sobie ciekawą historię zmiany znaczenia, jakim podlegają słowa przez wieki. Kalenica pochodzi bowiem od słowa kał, które kiedyś oznaczało mieszaninę gliny i źdźbeł trawy. Kałem oblepiano strzechę na szczycie dachu, aby zabezpieczyć go przed nasiąkaniem wodą. Wygląd tej glinianej mieszaniny spowodował, że nazwę kał zaczęto stosować w odniesieniu do odchodów, a wraz z zanikiem dachów krytych strzechą, zniknęło pierwotne znaczenie słowa.

fot. Bogusław Chyła

fot. K i P Winiarscy

fot. K i P Winiarscy

fot. Bogusław Chyła

fot. K i P Winiarscy