Dzień Dzisiejszy

Dzisiejsze Teremiski liczą ponad 60 mieszkańców, w dużej części starszych już ludzi, którzy mieszkają w głównej części wsi typu ulicówki oraz w, oddalonej od niej, powstałej po wojnie, Kolonii, a także w kilku domach stojących pod samym lasem, zwanych Dąbrową. We wsi znajdują się 4 tartaki, 6 agroturystyk i sklep. Działają tu, prowadzone przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia, Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach oraz Teatr w stodole. W Teremiskach mieszka też znany dziennikarz Gazety Wyborczej, autor felietonów o przyrodzie, Adam Wajrak.