Uniwersytet

Uniwersytet Powszechny w Teremiskach jest nieformalną instytucją kultury, której zadaniem jest poprzez wspólne działanie i powszechną edukację tworzyć przestrzeń kultury otwartej dla wszystkich. Uniwersytet, prowadzony przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia, został powołany w 2002 roku przez Danutą i Jacka Kuroniów oraz Katarzynę i Pawła Winiarskich. Prowadzi różnorodne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Podlasia, programy zachowujące i popularyzujące dziedzictwo kultury regionu oraz program otwartych wydarzeń kulturalnych w Teatrze w stodole w Teremiskach. Twórcy Uniwersytetu są też autorami koncepcji powołania w budynku starej szkoły w Białowieży nowej instytucji kultury zajmującej się animacją społeczno-kulturalno-ekonomiczną gminy.

Informacje o działaniach Uniwersytetu zamieszczane są na bieżąco na stronie UP:
www.teremiski.edu.pl