Krajobraz i Przyroda

O niezwykłości krajobrazu Puszczy Białowieskiej, w której sercu leżą Teremiski, nie trzeba nikogo przekonywać. Takiego pierwotnego lasu nie ma już w innych częściach Europy. Powszechnie kojarzone z Białowieżą żubry, które można spotkać nie tylko w lesie, ale i na polanie teremiszczańskiej, stały się ikoną regionu. W Teremiskach mieszka znany przyrodnik i dziennikarz Gazety Wyborczej, działający na rzecz ochrony przyrody – Adam Wajrak. Krajobraz Białowieży to jednak nie tylko przyroda, ale i specyfika kulturowa – równie jak przyroda niezwykła. Współistnienie różnych religii i kultur na terenie należącym w przeszłości do Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz bogata historia są ogromnym walorem naszego miejsca.

Bibliografia kategorii:

Samojlik T., Antropogenne przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku, Białowieżą -Kraków 2007.

Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2010.