O nas

Muzeum Teremiszczańskie powstało jako działanie Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Twórcami Muzeum są Katarzyna i Paweł Winiarscy, animatorzy Uniwersytetu, którzy od 2002 roku mieszkają w Teremiskach, w jednym z najstarszych i najpiękniejszych domów we wsi, przed wojną należącym do rodziny Morozowskich.

Muzeum jest efektem wieloletniego procesu gromadzenia opowieści, pieśni, pracy nad spektaklami, książką przez animatorów i studentów różnych roczników, ale przede wszystkich wrastania w wieś Kasi i Pawła, Danuty Kuroń, prezesa Fundacji, która w Teremiskach spędza połowę swojego czasu oraz  instytucji teremiszczańskiego Uniwersytetu.

Chcemy w tym miejscu, podziękować wszystkim tym, których praca przez te lata złożyła się na powołanie wirtualnego Muzeum Teremiszczańskiego, które Państwo właśnie odwiedzacie.

Dziękujemy:

Wszystkim mieszkańcom Teremisek, a przede wszystkim tym, którzy podzielili się z nami opowieściami, pieśniami, fotografiami i przedmiotami:
Czesławie Siemionow
Zinie Smoktunowicz
Wandzie Czaczkowskiej
Wali Dziedzik
Wierze Sylwestruk
Marii Cwalińskiej
Mirosławie Smoktunowicz
Eli i Markowi Poleszukom
Leszkowi Poleszukowi
Albinie Wiszniewskiej
Ludzie Poleszuk
Annie Ratajczak z d. Wiszniewskiej
Hannie i Januszowi Gzowskim

Animatorom, instruktorom i nauczycielom Uniwersytetu:
Dorocie Borodaj
Joannie Filarskiej
Elżbiecie Rojek
Janowi Kaliszewskiemu
Bogusławowi Chyle
Antoniemu Grzymale
Januszowi Korbelowi
Olegowi Łatyszonkowi
Alinie Wawrzeniuk
Emmie Siverson
Lauren Lim

Studentom Uniwersytetu Powszechnego:
Krzysztofowi Dereniowi
Maciejowi Gachowi
Aleksandrze Kędziorek
Barbarze Pawlik
Jakubowi Rozenbaum
Przemkowi Samulowi
Karolinie Szaturskiej
Maciejowi Szydłowskiemu
Katarzynie Ścieszce
Anecie Talkowskiej
Annie Walewskiej
Agnieszce Widuch
oraz całemu I rocznikowi UP, a zwłaszcza Adamowi Derezińskiemu, który zainicjował pierwsze zbieranie historii z Teremisek.

Dziękujemy także:
Piotrowi Bajko
Alli Gryc
Bogumile Jędrzejewskiej
Piotrowi Karczmarczykowi i jego uczniom
Tomaszowi Samojlikowi
Grzegorzowi Sośnie
Tomaszowi Tichoniukowi
Adamowi Wajrakowi
Anatolowi Wappie
Karolowi Zubowi

oraz

Bożenie Szroeder i przyjaciołom z sejneńskiego Ośrodka „Pogranicze sztuk, kultur, narodów” za inspirację.

Stronę wykonał Mikołaj Czyż.