Album Czesławy i Jana Siemionowów

Pierwsza od lewej: Czesława Artemiuk (potem Siemionow) z koleżankami w Borysówce, gdzie mieszkała w czasie wojny: Marysią Krasnowską, Leokadią Dąbrowską i Niną Andrzejuk.

Od lewej stoją: Maria Wołkowycka, Krystyna i Anna Szlachciuk. Poniżej: Jerzy Wołkowycki i Tamara Szlachciuk

Uczniowie szkoły w Teremiskach (zdjęcie zrobiono prawdopodobnie w 1946 roku). Od lewej w górnym rzędzie stoją: Zygmunt Wiszniewski, Eugeniusz Niwiński, Kunegunda Wiszniewska, Nadzieja Smoktunowicz, Irena Poleszuk, Aleksandra Sylwestruk, nauczycielka Wołkowycka, Teresa Dobrzyńska, Antoni Smoktunowicz, przed nim Wanda Artemiuk, Stanisław Wiszniewski, przed nim Bazyl Smoktunowicz, Adam Poleszuk, przed nim Włodzimierz Szlachcich, Mieczysław Poleszuk, Zuzanna Artemiuk, Waleria Dobrzyńska. W drugim rzędzie od lewej: Nina Siemieniuk, Zinaida Sylwestruk, Janina Niwińska, Eugenia Sylwestruk, Danuta Artemiuk, Stefania Dobrzyńska, Maria Smoktunowicz, Anna Smoktunowicz, Ryszard Poleszuk, Klara Wiszniewska, Piotr Morozowski, Bronisław Poleszuk. Siedzą od lewej: Halina Smoktunowicz, Jadwiga Artemiuk, Bazyl Sylwestruk, Józef Wiszniewski, Bogusia Wiszniewska, Aleksy Siemieniuk, Regina Dobrzyńska, Alek Wiszniewski.

Czesława Artemiuk (potem Siemionow)

Od lewej stoją: nauczycielka Maria Niwińska, Teresa Dobrzyńska i Czesława Artemiuk. Siedzą Luba Morozowska i Janina Dobrzyńska.