Album Elżbiety i Marka Poleszuków oraz Leszka Poleszuka

Z lewej Konstanty Morozowski, z prawej Mieczysław Poleszuk, w środku kolega z Pogorzelec

Maria Poleszuk

Rodzina Poleszuków: w środku prababcia, po bokach Jan Poleszuk z żoną Anastazją, ich dzieci (od lewej) - Stasia, Mietek, Lodzia i Romek

Nieopisane zdjęcie rodziny Poleszuków

Eugeniusz Poleszuk

Mieczysław Poleszuk

Dzieci z Teremisek, 29 kwietnia 1928

Szkoła w Teremiskach