Album Zinaidy Smoktunowicz

Zinaida Smoktunowicz, siedzi na płocie, pierwsza z lewej

Przed szkołą w Teremiskach, od lewej: Bronek Poleszuk, NN, NN, Gienek Niwiński

Szkoła w Teremiskach

Teremiski lata 60. Od lewej: dom Wiszniewskich, Smoktunowiczów i Artemiuków. W głębi widać dom Sylwestruków

Piotr Smoktunowicz, lata 90

Teremiski 1996. Od lewej: Albina Wiszniewska, Paraskiewa Smoktunowicz, Paraskiewa Smoktunowicz obok swojej synowej Zinaidy Smoktunowicz