Inne

Mieszkańcy Teremisek w okresie I wojny św. Źródło Bialowies in deutscher Vervaltung z.1 1918.

Mikołaj Smoktunowicz, zwany Dziadzią Kolą (z prawej) z Januszem Gzowskim na Dąbrowie, lipiec 1991. Z albumu Hanny i Janusza Gzowskich