Kurhany

W lesie, tuż za Dąbrową, gdzie stoją ostatnie teremiszczańskie domy łatwo można trafić na charakterystyczną linię pagórków. To kurhany – grobowce najstarszych tutejszych mieszkańców, po których pozostał ślad. Podczas badań archeologicznych w Teremiskach prowadzonych w latach 2003-2006 w kurhanach odkryto między innymi 79 fragmentów ceramiki datowanych na wczesną epokę żelaza. Badacze uznali je za świadectwo istnienia już w tym czasie osady nad rzeką Łutownią. Ponadto w kurhanach odnaleziono również 73 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, węgle drzewne oraz fragmenty przepalonych kości ludzkich. Zdaniem naukowców są to pozostałości darów grobowych. Kurhany, w których je znaleziono datowane są na przełom IX i X wieku. Było to prawdopodobnie cmentarzysko mieszkańców, istniejącej w tym samym czasie, osady w Starej Białowieży.

Według Tomka Samojkika na terenie Puszczy Białowieskiej zlokalizowanych jest 5 tego typu cmentarzysk, datowanych między II a XII wiekiem. Uważa on, że duża liczba podobnych obiektów rozsianych po Puszczy Białowieskiej i do tej pory również branych za kurhany, to ślady przemysłowego użytkowania lasu z XVIII wieku: smolarnie, mielerze (węglarnie) i potażarnie.