Opowieści Teremiszczańskie

Opowieści Teremiszczańskie – to tytuł książki i dwóch spektakli zrealizowanych przez Uniwersytet Powszechny w Teremiskach na podstawie części zebranych od mieszkańców Teremisek historii i pieśni. Pierwsza wersja spektaklu została przygotowana przez dziewięcioosobowy zespół, który tworzyli zarówno studenci, jak i twórcy Uniwersytetu oraz asystenci pod kierunkiem Elżbiety Rojek ze Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”. Premiera odbyła się w czasie 3. Spotkań Teatralnych w Teremiskach 2 maja 2008 roku w Teatrze w Stodole w Teremiskach. Scenariusz spektaklu został potem wydany w postaci książki „Opowieści Teremiszczańskie”, której promocja miała miejsce podczas IV Sympozjonu „Warto rozmawiać o kulturze” w Teremiskach.

Z czasem, gdy studenci rozjechali się po Polsce realizując własne plany, niemożliwym stało się zebranie całej grupy w jednym terminie na wspólną pracę. Historie jednak zostały i trzeba było znaleźć im nową formę, by mogły dalej być opowiadane. Te same opowieści mieszkańców (i kilka nowych) zostały  więc opowiedziane i zaśpiewane w inny sposób tworząc nowe przedstawienie, a zarazem niosąc tą samą pamięć mieszkańców wsi. Drugą wersję przygotowały trzy osoby z zespołu prowadzącego Uniwersytet i Teatr w Teremiskach: Katarzyna i Paweł Winiarscy oraz Joanna Filarska przy wsparciu Bożeny Szroeder, której Kroniki Sejneńskie były inspiracją do powstania Opowieści Teremiszczańskich. Premiera tej wersji przedstawienia miała miejsce podczas  Święta Teatru w Teremiskach 14 sierpnia 2009 roku. Spektakl, na zaproszenie Thomasa Richardsa, dyrektora Ośrodka Grotowskiego w Pontederze, został pokazany w 2009 roku  we Wrocławiu na Zero Budget Festival , a w 2010 w Lublinie na 20. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowej”. Pełnia informacja o pracy nad „Opowieściami Teremiszczańskimi” znajduje się na stronie UP.