Pieśń kukułcza (fragment)

Piosenka spisana od pani Wiery Sylwestruk, dnia 18.09.2010.

Pieśni tzw. kukułcze albo sadońki są to pieśni wiosenne. Śpiewa się je od czasu, gdy zaczyna kukać kukułka. Pieśni te mają refleksyjny charakter Pokazują złożony charakter stosunków międzyludzkich. Często opisują smutne wydarzenia.Pieśń tę pani Wiera  usłyszała w dzieciństwie i zapamiętała jej fragment. Na pytanie o melodię – pani Wiera odpowiedziała – tak, jak narzekanie.

Bodaj zjazula bodaj siraja
Na ljeto ne kowała
Jak wykowała moho mateńka
Ja śirotoju została.

Tłumaczenie:

Oby kukułka, oby siwa
nie kukała na zapowiedź lata
Jak „wykukała” mego tatusia
Ja zostałam sierotą