Rewe ta stohne Dnipr szyroki

Wiersz wybitnego ukraińskiego poety – Tarasa Szewczenki, spisany ze śpiewnika pani Ziny Smoktunowicz, dnia 19.09.2010.

Jak wiele pieśni ukraińskich i rosyjskich spisywanych i śpiewanych przez kobiety w Teremiskach, pieśni nabierają miejscowego charakteru (język). Tutaj w wersji oryginału. Wiersz Tarasa Szewczenki, w Teremiskach ma miejscowy koloryt, słowa wymawiane są bardziej miękko.

Rewe ta stohne Dnipr szyroki
Serdytyj wicier zawywał
Da dołu werby hne wisoki
horami chwiły pidzima

Szczej blidny misiac na tu poru
Zza chmary de to wyhladaw
Ninacze czowen w siniom mory
To wirywan to patapan

Szczej treti piwni ni śpiwali
Nichto ni dzie nie hamaniw
Syczy w haju pierekłykały
A jasień raz u raz skrypiw

Iszły dziwczaty w pole żaci
Toj zaspiwali stojaczy
Jak praważała syna maci
Toj zapłakała stojaczy