Sołnce wschodzit

Rosyjska piosenka więzienna, spisana ze śpiewnika pani Ziny Smoktunowicz, dnia 19.09.2010.

Prawdopodobnie piosenka nie jest zapisana w całości.

Sołnce wschodzit i zachodzit
a w majoj czciurmie ciemno.
Dni i noczy czasawyje
Scierehut maje akno.

Kak chacicie ścieregicie,
Ja i tak nie ubiegu
Mnie wies choczece na wolu
Cep parwać ja ni magu.

Ja papał w ciurmu słuczajno.
Za izmiennicu żenu
Czto ubił ijo Nieczajno
Tak uż być tamu grechu.

Tłumaczenie:

Słońce wschodzi i zachodzi
a w moim więzieniu ciemno
całe dnie i noce strażnicy
strzegą mojego okna.

Jak chcecie to strzeżcie
Ja i tak nie ucieknę
Chociaż chcę na wolność
Kajdan zerwać nie mogę.

Poszedłem do więzienia przypadkowo
za niewierną, zmienną żonę
zabiłem ją niechcący
widać tak już musiało być.