U subotu Janka

Pieśń białoruska, spisana od pani Zimy Smoktunowicz w lutym 2008 roku.

U subotu Janka jechau la raki,
Pad wjarboj Alona myła ruczniki.
Pakaży Alona brody ziemlaku,
Dzie  tut pierajechać na kani raku?

Adczapisia chłopiec, jedź aby-kudy.
Nie muci mnie tolki czystaje wady.
U markocie Janka haławoj panik,
Upuściła dzieuka bieleńki rucznik.

Janko mój sokolik, pamaży chutczej,
Oj pływie spływaje ruczniczok z aczej,
Miłaja Alona ja wady bajuś,
Pocałuj spaczatku, szto jak utapluś?

Upieniłsia hniady pad hustoj wiarboj,
Całował Alonu Janko nad wadoj,
Stała cicho, cicho pa usioj ziali,
Pa riece daleka ruczniki płyli.