Zacwiła u akoszka

Piosenka białoruska, spisana ze śpiewnika pani Wiery Sylwestruk, dnia 03.06.2003.

Zacwiła u akoszka
Biełasnieżnaja wisznia
I w tumanie dalekim
Pakazałaś łuna
Wsie dziewczata pa param
U ciemnacie razyszlisia
Tolko ja u hety wieczar
Prasiadziela sama

Nikomu nie pawieru
Szto ty lubisz druhuju
Mnie kazałaś, szto szczastie
Heta ty, dar ahoj
Usio kak łutszamu druhu
Ja tabie dawiarała
Paczemu że siewodnia
Ty ka mnie nie pryjszou?

Wspomnij, mój nienahliadnyj
Kak ciebja ja wstreczała
Prychadzi na swidannie
I mianie nie trywoż
Nieużeli na siercu
Ahanioczek pahasnuł
Nieużeli trapiku
Ty ka mnie nie najdziosz